Lisans eğitimini tam burslu olarak girdiği İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde, onur derecesiyle mezun olarak tamamladı. Lisans eğitimi dahilinde University of Mannheim’da eğitim gördü. İstanbul Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’nı “Kadınların Psikosomatizasyon Gösterme Eğilimi ile İlişki Tatminleri, Duygusal İşleme Kapasiteleri ve Yaşam kaliteleri Arasındaki İlişki” başlıklı tezi ile tamamladı.

Birçok araştırma projesinde farklı kademelerde görevler üstlendi ve uzmanlık eğitimi boyunca İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Merkezi bünyesinde çift, aile ve bireysel (yetişkin/ergen) psikoterapi çalışmaları yaptı. Ayrıca halen İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Gelişimi Lisans Programı’nda çalışmakta ve Yıldız Teknik Üniversitesi’nde doktora çalışmalarını sürdürmektedir.

Çift ve yetişkinlerle psikodinamik-sistemik (entegratif) yaklaşımı temel alan psikoterapi çalışmalarına devam etmektedir.

Çalışma alanlarından bazıları;

 • İlişki problemleri (boşanma, çatışma, uyum, iletişim problemleri),
 • Kaygı bozuklukları, panik, korkular,
 • Özgüven ve özsaygı ile ilgili meseleler,
 • Öfke ve stres yönetimi,
 • Depresyon,
 • Obsesif kompulsif bozukluk (OKB),
 • Psikosomatik şikayetler (psikolojik kökenli bedensel şikayetler),
 • Varoluşsal problemler,
 • Travma,
 • Yas süreci
 • Yaratıcı süreçlerde ve çeşitli sanat dallarının üretim süreçlerinde yaşanılan zorluklar